Min pædagogiske tilgangRammen for børnenes hverdagNærvær

Jeg vil være kulturbærende i forhold til at være nærværende i relationen til børne. Jeg vil til en hver tid have i baghovedet at der skal være tid til fordybelse i det børnene er optaget af eller synes er svært. Samtidig vil jeg planlægge pædagogiske aktiviteter på det niveau børnene kan være med.


Kan selv vil selv

Jeg arbejder målrettet mod at børnene skal inddrages i egen hverdag og de gøre mål dene indeholder. Og jeg forventer at I forældre støtter op herom, fx ved at støtte jeres barn i selv at tage tøj af med så lidt hjælp så muligt, selv gå ind, når de kan gå mm. Spørg meget gerne, hvis du mangler inspiration til tilgange. :) Læs mere her: Kampagne Kan selv, vil selv


De fysiske rammer

Jeg arbejder med "rummet som den 3. pædagog". D.v.s. at jeg er bevidst om hvordan jeg aktivt kan inddrage og indrette de fysiske rammer så de bidrager til mine pædagogisk overvejelser omkring børnenes trivsel og læring. Tingene skal være tilgængelige, så de inspirerer og motivere børnenes fantasi. Samtidig skal rammerne være overskuelige for børnene. Det sørger jeg for ved bla ikke at have for mange overflødige ting. Hverken i garderoben eller i legeområderne. Det er meget nemmere at blive inddraget når man kan overskue hvad meningen med indretningen er. Derfor er jeg også meget obs på at garderoden kun indeholder det tøj ungerne bruger. Alt andet ryger med hjem igen :)


Når I ankommer til adressen entrerer I gennem en låge og pasningstilbuddets egen indgang. Inden I går ind ser i at haven er niveauopdelt. Vi har en stor kaningård, som børnene kan holde øje med mens de leger i gårdhaven. Den lukkede gårdhave har vi en stor sandkasse, scootere og legetøj. Det er også her børnene bl.a. sover i deres barnevogne. Er vejret for varmt/koldt sover børnene trygt i garagen. Det er i øvrigt også her I har mulighed for at lade jeres barnevogn stå i hverdagene.